Waarom verdoving? Steeds vaker wordt er gekozen om een tandheelkundige behandeling onder verdoving te doen. Het werkt rustiger voor de tandarts en nog belangrijker het is prettiger voor de patient.

Wanneer  verdoven we?

  • Trekken van tand/ kies
  • Wortelkanaal behandeling
  • Vullen van tand/ kies

Voor verdoven

Als u tegen de injectie (prik) opziet kan de tandarts u voorverdoven. Dit gebeurt met een Xylocaine zalf of koude spray. Hierbij wordt het oppervlak (slijmvlies) licht verdoofd waardoor u de inzet van de naald minder voelt.

De verdoving

De verdoving wordt plaatselijk gegeven. In de bovenkaak wordt de verdoving gegeven vlakbij de tand/ kies die behandeld moet worden, zowel aan de binnenkant( verhemelte zijde) als aan de buitenkant( wangzijde). In de onderkaak wordt vaak gekozen om achterin de mond te verdoven( mandibulair) waardoor de hele linker of hele rechter onderkant verdoofd wordt.

Waar voelt u het

Bij verdoven boven zult u een ‘’tintelend’’ gevoel in de lip ervaren wat door kan gaan tot aan de neus. Bij verdoven onder kunt u een ‘’tintelend’’ gevoel ervaren in de lip, tong, wang, kin.

Medisch

Bent u zwanger of hebt u hartklachten, geef dit aan. Er kan dan gekozen worden om met een andere, adrenaline vrije vloeistof, ( b.v. Citanest) te verdoven.

Na afloop

Als de behandeling klaar is, is het raadzaam te wachten met eten en het drinken van hete vloeistoffen zoals koffie en thee. Door de verdoving voelt u niet goed hoe warm de drank is, dus is de kans dat u uw mond verbrand groter. Ook is de kans groter dat u op uw wang/ lip bijt. Het uitwerken kan 2 tot 4 uur duren