a. Diagnostisch onderzoek
C11
C13
Periodieke controle
Probleemgericht consult
€ 21,78
€ 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22
C28
C29*
C65
Schriftelijke medische anamnese
Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per kaak
€ 21,78
€ 103,16
€ 28,66
€ 57,31
c. Toeslagen en diversen
C80
C84
C85
C86
C87
Mondzorg aan huis
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
Weekendbehandeling
Avondbehandeling
Nachtbehandeling
€ 17,19
€ 45,85
€ 21,78
€ 21,78
€ 21,78
X10
X21
X22
X24
X25
X26
Kleine röntgenfoto
Kaakoverzichtsfoto
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
Schedelfoto
Maken meerdimensionale kaakfoto
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 16,05
€ 68,77
€ 68,77
€ 30,95
€ 194,86
€ 57,31
M01
M02
M03
M05
M32**
M61*
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 min.
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 min.
Gebitsreiniging, per 5 min.
Beslijpen en/of fluorideren melkelement
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
Mondbeschermer
€ 12,85
€ 12,85
€ 12,85
€ 25,79
€ 17,19
€ 25,79
A15
A10
A20
Oppervlakte verdoving
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
Behandeling onder algehele narcose
€ 7,45
€ 14,33
Kostprijs
B10
B11
B12
Introductie roesje (lachgassedatie)
Toediening roesje (lachgassedatie)
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 28,66
€ 28,66
€ 35,77
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam €49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam €69,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet €45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet €60,18
V93 Drievlaksvulling composiet €71,64
V94 Meervlaksvulling composiet €91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €68,77
V30 Fissuurlak, eerste element €25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,46
V70* Parapulpaire stift €11,46
V80* Wortelkanaalstift €20,06
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,60
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01
E02
E03
Wortelkanaalbehandeling consult
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 21,78
€ 40,12
€ 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04
E13
E14
E16
E17
E85
E19
E66
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
Elektronische lengtebepaling
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 46,74
€ 103,16
€ 149,01
€ 194,86
€ 240,71
€ 14,33
€ 17,19
€ 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
Verwijderen van kroon of brug
Moeilijke wortelkanaalopening
Verwijderen van wortelstift
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 34,39
€ 28,66
€ 40,12
€ 28,66
€ 28,66
€ 40,12
€ 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61
E62
E63*
E64
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
Afsluiting van open wortelpunt
€ 80,24
€ 51,58
€ 42,98
€ 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 57,31
€ 28,66
Bleken
E90
E95
E97*
E98
Inwendig bleken, eerste zitting
Inwendig bleken, elke volgende zitting
Uitwendig bleken per kaak
Materialen voor thuisbleken
€ 45,85
€ 17,19
€ 71,64
Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40
E42
E43*
E44
Directe pulpa-overkapping
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
Verwijderen spalk
€ 28,66
€ 11,46
€ 22,92
€ 5,73
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam  € 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31
E32
E33
E34*
E36*
E37
Snij-/ hoektand
Premolaar
Molaar
Aanbrengen retrograde vulling
Het trekken van een element met re-implantatie
Kijkoperatie
€ 114,62
€ 160,47
€ 206,32
€ 22,92
€ 80,24
€ 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij
wortelkanaalbehandeling
€ 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor
wortelkanaalbehandeling
€ 57,31
a. Inlays en kronen
R08*
R09*
R10*
R11*
R12*
R13*
R14
R24*
R28*
R29*
R31
R32*
R33*
Eenvlaks composiet inlay
Tweevlaks composiet inlay
Drievlaks composiet inlay
Eenvlaksinlay
Tweevlaksinlay
Drievlaksinlay
Toeslag voor aangegoten pin, per pin
Kroon
Endokroon, indirect vervaardigd
Confectiekroon
Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
Gegoten opbouw, indirecte methode
Gegoten opbouw, directe methode
€ 68,77
€ 131,82
€ 171,94
€ 103,16
€ 160,47
€ 229,25
€ 28,66
€ 252,17
€ 68,77
€ 51,58
€ 57,31
€ 57,31
€ 114,62
b. Brugwerk
R40*
R45*
R46*
R49
R50*
R55*
R60*
R61*
R65
R66
Eerste brugtussendeel
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
Brugverankering, per anker
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
Metalen fixatiekap met afdruk
Gipsslot met extra afdruk
Plakbrug zonder preparatie
Plakbrug met preparatie
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 171,94
€ 85,97
€ 57,31
€ 143,28
€ 28,66
€ 28,66
€ 114,62
€ 171,94
€ 40,12
€ 22,92
c. Restauraties diversen
R70
R71*
R72
R73
R74*
R75*
R76
R77
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
Opnieuw vastzetten plakbrug
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 63,04
€ 63,04
€ 34,39
€ 22,92
€ 22,92
€ 57,31
€ 28,66
€ 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78*
R79*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 68,77
€ 114,62
e. Temporaire voorzieningen
R80*
R85*
R90*
Temporaire, eerste voorziening
Temporaire, volgende voorziening
Gedeeltelijk voltooid werk
€ 28,66
€ 11,46
**
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01
G02
G03
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
Spieractiviteitsmeting en registratie
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
€143,28
€ 91,70
€ 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61
G62*
G63*
G64
G65*
G66
G67
G68*
G33*
Instructie spieroefeningen
Occlusale spalk
Repositiespalk
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
Indirect planmatig inslijpen
Biofeedbacktherapie
Behandeling triggerpoint
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 57,31
€ 154,74
€ 229,25
€ 28,66
€ 315,22
€ 51,58
€ 63,04
€ 45,85
€ 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69* Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G20
Scharnierasbepaling
Centrale relatiebepaling
Protrale/laterale bepalingen
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
Voor het behouden van beethoogte
Therapeutische positiebepaling
Beetregistratie intra-oraal
€ 85,97
€ 80,24
€ 57,31
€ 515,81
€ 28,66
€ 28,66
€ 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*
G72
G73*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
Controlebezoek MRA
Reparatie MRA met afdruk
€ 286,56
€ 28,66
€ 45,85
a. Onderdeel A
H11
H16
H21
H26
H50
H55
Trekken tand of kies
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant
Kosten hechtmateriaal
Hechten weke delen
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies,buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 42,98
€ 32,09
€ 5,92
€ 63,04
€ 57,31
€ 17,19
b. Onderdeel B
H90
H33
H35
H40
H41
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
Hemisectie van een molaar
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 57,31
€ 68,77
€ 68,77
€ 51,58
€ 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42
H43
H44
H59
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
Primaire antrumsluiting
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 68,77
€ 91,70
€ 63,04
€ 80,24
Cyste-operatie
H60
H65
Marsupialisatie
Primaire sluiting
€ 80,24
€154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met
bijbehorende weke delen
H70
H75
H80
H85
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 80,24
€154,74
€108,89
€183,40
P60
P65
P17
P10*
P15*
P16
P18
P34*
P35*
P31*
P32
P33
P40
P45*
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
Wortelkap met stift
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
Noodkunstgebit
€ 34,39
€ 28,66
€ 57,31
€ 85,97
€ 171,94
€ 63,04
€ 17,19
€ 234,98
€ 320,95
€ 143,28
€ 85,97
€ 57,31
€ 14,33
€ 114,62
a. Volledig kunstgebit
P21*
P25*
P30*
Volledig kunstgebit bovenkaak
Volledig kunstgebit onderkaak
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 171,94
€ 229,25
€ 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36
P14
P27
P37
P28
P38
P39
P41
P42
P43
Individuele afdruk zonder randopbouw
Individuele afdruk met randopbouw
Reoccluderen
Frontopstelling in aparte zitting
Naregistratie en remounten
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
Toeslag voor bepaling neutrale zone
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 28,66
€ 63,04
€ 57,31
€ 34,39
€ 57,31
€ 63,04
€ 85,97
€ 28,66
€ 28,66
€ 34,39
Overige
P29
P06
P01*
P02*
P03
P04*
P70*
P07*
P08*
P56
P51*
P52*
P53*
P54*
P57*
P58*
P78*
P79*
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
Tissue conditioning volledig kunstgebit
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect zonder randopbouw
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect met randopbouw
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct zonder randopbouw
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct met randopbouw
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, zonder afdruk
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, met afdruk
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
€ 45,85
€ 40,12
€ 40,12
€ 85,97
€ 57,31
€ 85,97
€ 160,47
€ 17,19
€ 45,85
€ 40,12
€ 40,12
€ 85,97
€ 57,31
€ 85,97
€ 17,19
€ 45,85
€ 45,85
€ 45,85
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11
T12
T21
T22
T31
T32
T33
T41
T42
T43
T44
T60
T61
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Beperkt consult parodontale nazorg
Consult parodontale nazorg
Uitgebreid consult parodontale nazorg
Complex consult parodontale nazorg
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
€ 151,88
€ 166,21
€ 30,95
€ 22,92
€ 88,83
€ 103,16
€ 45,85
€ 60,18
€ 87,11
€ 115,77
€ 154,17
€ 151,88
€ 166,21
Parodontale chirurgie
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
Flapoperatie tussen 2 elementen
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)
Directe post-operatieve zorg, kort
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 186,27
€ 286,56
€ 343,87
€ 57,31
€ 154,17
€ 149,01
€ 123,22
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80
T81
T82
T83
Tandvleestransplantaat
Tuber- of retromolaarplastiek
Tandvleescorrectie, per element
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 123,22
€ 100,30
€ 54,45
€ 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84*
T85*T86
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant
(één zesde deel), per element
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 343,87
€ 114,62€ 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87
T88
Kroonverlenging per element
Kroonverlenging per sextant
€ 186,27
€ 343,87
Directe postoperatieve zorg
T89
T90
T89 Directe post-operatieve zorg, kort
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
€ 57,31
€ 154,17
Diversen
T91
T92
T93**
T94
T57*
T95*
T96
Pocketregistratie
Parodontiumregistratie
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Behandeling tandvleesabces
Toepassing lokaal medicament
(Draad)Spalk
Uitgebreide voedingsanalyse
€ 34,39
€ 68,77
€ 40,12
€ 77,37
€ 61,90
€ 22,92
€ 57,31
J97
J98
Overheadkosten implantaten
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€171,85
€ 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01
J02*
J03*
J05
Initieel onderzoek implantologie
Verlengd onderzoek implantologie
Proefopstelling
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 63,56
€ 97,79
€132,01
€ 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08*
J09*
J10*
J11
J12*
J13*
J07
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Prepareren donorplaats
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
€ 19,56
€234,69
€146,68
€132,01
€141,79
€ 68,45
Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06
J15*J17*
J18*
J19
Vrijleggen foramen mentale
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio
of eerste kaakhelft
Aanvullende ophoging bodem bijholte
Ophoging bodem bijholte orthograad
Toeslag esthetische zone
€ 29,34
€ 83,12€127,12
€ 58,67
€ 63,56
c. Implantologische chirurgie
J20
J23*
J26
J27
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
Moeizaam verwijderen implantaat
Vervangen implantaat
€223,44
€ 73,34
€161,35
€223,44
d. Diversen
J30
J32*
J33
Bindweefseltransplantaat, eerste
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
Kosten implantaat
€ 102,68
€112,45
€314,04
e. Mesostructuur
J40*
J41*
J42*
J43*
J44*
Twee magneten/drukknoppen
Elke volgende magneet, drukknop
Staaf tussen twee implantaten
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€151,57
€ 34,23
€200,46
€ 63,56
€ 24,45
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50*
J51*
J52*
J53*
J54*
J55*
J56*
J57
J58
J59
Boven- en onder klikgebit
Onder-klikgebit
Boven-klikgebit
Omvorming klikgebit
Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten
Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten
€503,60
€327,58
€327,58
€ 97,79
€127,12
€146,68
€171,13
€ 83,12
€ 107,56
€132,01
g. Nazorg implantologie
J60
J61
Specifiek consult nazorg implantologie
Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 53,78
€ 88,01
h. Prothetische nazorg
J70*
J71*
J72*
J73*
J74*
J75*
J76*
J77*
Opvullen zonder staafdemontage
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
Reparatie zonder staafdemontage
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
€136,90
€171,13
€195,57
€220,02
€ 53,78
€ 102,68
€127,12
€151,57
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €497,73
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,06
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95

Tarieven 2019
Per 1 januari 2019 zijn de tarieven opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Bekijk hier het pdf-bestand voor de reguliere tandheelkunde per 1 januari 2019: Tandartstarieven 2019
Bekijk hier het pdf-bestand voor orthodontie per 1 januari 2019: Tarieven 2019

Heeft u een begroting ontvangen en wilt u checken wat uw zorgverzekeraar voor u vergoedt? Doe dan de Zorgvergoedingcheck.

Techniekkosten
Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben. Wij werken veelal samen met Excent Haaglanden en Elysee. De techniekkosten die zij aan ons in rekening brengen kunt u terug vinden op uw factuur onder techniekkosten.

Onze tandartsen hebben diepgaande kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen  worden. U mag van de tandarts verwachten dat deze keuzes leiden tot een duurzaam resultaat bij u.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit de volgende documenten vermeld zullen zijn.

Bekijk hier het pdf-bestand voor techniekkosten van Excent 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor techniekkosten van Tandtechniek LOKAAL 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor techniekkosten van Tandtechniek INTERNATIONAAL 2019

Materiaalkeuze tabel

Materiaal Ervaring Sterkte Cosmetiek Biocompatibiliteit Prijs
Volledig goud +++++ +++++ +++ +++++
Porselein op goudlegering ++++ ++++ ++++ +++ ++++
Porselein op onedele (spaar)legering ++++ ++++ ++++ ++ +++
Porselein op zirconium-oxyde +++ +++ +++++ ++++ +++
Monolithisch zirconium-oxyde ++ +++(+) +++ +++++ ++
Andere keramische materialen zoals lithium disilicaat +++ +++ ++++(+) ++++ ++(+)
Monolithisch hybride kunststof en keramiek + +++ ++ ++ ++
Kunststof (tijdelijk) +++ + + ++ +

Betalen en Infomedics
In onze praktijk zorgen wij liever voor uw gebit, dan dat we veel tijd besteden aan onze financiële administratie. Daarom dragen wij het sturen en het innen van de nota’s over aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, specialisten in beugels, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

Wat betekent dit voor u?
De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Digitale facturatie via Infomedics.nl
Kiest u voor digitale facturatie, kijk dan op nota van Infomedics voor een overzicht van al uw nota’s en persoonlijke gegevens. Dien hier ook direct uw nota in bij uw zorgverzekeraar. Als u zich aanmeldt voor FiNBOX (gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank), dan zet Infomedics de betalingsopdracht automatisch voor u klaar in uw internetbankieromgeving. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven en heeft nergens meer omkijken naar.

Op tijd betalen
Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum. Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Infomedics via 036 – 2031900 of ga naar www.infomedics.nl

Aanvragen betalingsregeling
Infomedics biedt u de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Voor het aanvragen van een betalingsregeling en informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 036 – 20 31 900 of www.infomedics.nl

Vragen over uw nota?
Heeft u vragen over uw nota? Op veel vragen vindt u hier al antwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 036 – 20 31 900, de website: www.infomedics.nl of download deze pdf.

CONTACT OPNEMEN?

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak inplannen? Klik op de button om naar contactgegevens te gaan.

CONTACT OPNEMEN