De periodieke controle

Wie mooie en gezonde tanden wil, moet meer doen dan alleen de tanden poetsen. Als u uw mondgezondheid erg belangrijk vindt, komt u regelmatig bij ons op controlebezoek. Het controlebezoek wordt ook wel het periodiek mondonderzoek (PMO) genoemd.

AFSPRAAK MAKEN
070-3524955

De periodieke controle: een korte introductie

Tijdens de periodieke controle wordt uw gebit goed onder de loep genomen. Dit doen onze tandartsen volgens de Praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek van het UMC St. Radboud Nijmegen. Het is erg belangrijk regelmatig op controlebezoek te komen. Zo houden we namelijk samen uw gebit schoon, gezond én mooi.

Is het weer een tijdje geleden dat u bij ons op periodieke controle bent geweest? Maak dan direct een afspraak voor een nieuw controlebezoek. Dit doet u door afspraakformulier op de website in te vullen

Wat gebeurt er tijdens de periodieke controle?

Komt u op periodieke controle in onze praktijk, dan wordt uw gebit volledig onder de loep genomen. Onze tandarts kijkt niet alleen hoe gezond uw gebit is, maar controleert ook hoe goed uw vullingen aansluiten, hoe groot de ruimte is tussen uw tanden en uw tandvlees en wat uw risico is op bepaalde mondziekten. Denk hierbij aan tandbederf en tandvleesaandoeningen.

Heeft u verdere zorg nodig? Dan stellen we in overleg met u een zorgplan op Dit kan een plan zijn voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Ook spreken we met u af wanneer u voor uw volgende controlebezoek moet komen. Sommige mensen komen eens per half jaar, bij andere mensen is een bezoekje van eens per jaar voldoende. Sommige mensen moeten weer vaker langskomen voor de periodieke controle. Wij zullen u adviseren met welke frequentie u het beste bij ons langs kunt komen.

De Dutch Periodontal Screening Index

Tijdens de periodieke controle brengt de tandarts zes gebieden in uw gebit in kaart. Het gaat om de bieden boven en onder: de kiezen links, de tanden in het midden en de kiezen rechts. Het in kaart brengen van deze gebieden in het gebit gebeurt volgens de zogeheten Dutch Periodontal Screening Index, ook wel DPSI genoemd.

Volgens de DPSI krijgt uw tandvlees een score tussen de 0 en 4. Op basis van deze score valt u weer in een bepaalde behandelcategorie. Dit kan A zijn, maar ook B of C. Uw behandelcategorie wordt in uw dossier genoteerd. Heeft u een behandeling nodig? Dan wordt er een behandelplan opgesteld volgens het protocol van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Dit behandelplan sluit aan op de behandelcategorie waar u met uw gebit in valt.

Het risico op tandbederf

Tandbederf, ook wel cariës genoemd, komt helaas veel voor. Tijdens de periodieke controle wordt er door de tandarts in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf is. Op basis van het risico dat u loopt, krijgt u advies om tandbederf te voorkomen. Is uw risico op tandbederf groot? Dan krijgt u een vrij streng advies om tandbederf te voorkomen. Is uw risico op tandbederf klein, dan ziet uw risico er anders uit. Zo krijgt iedere patiënt een behandelplan én adviezen op maat.

Wij onderscheiden de volgende categorieën van risico bij het beoordelen van uw gebit op mogelijke tandbederf:

  • Een hoog risico. Dit komt gelukkig maar weinig voor. Echter, mensen met systeemziektes of mensen die bepaalde medicatie gebruiken, kunnen wel een hoog risico op cariës hebben. Zij vallen dan ook binnen deze categorie.
  • Een verhoogd risico. Is er binnen de afgelopen 12 maanden sprake geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie, ofwel aantasting van het glazuur, dan valt u binnen deze categorie. Dit is ook het geval als er binnen 12 maanden tijd een nieuwe laesie ontwikkeld is.
  • Een verlaagd risico. U valt binnen deze categorie als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies geconstateerd zijn.
  • Een laag risico. U valt binnen deze categorie als er nooit sprake is geweest van laesies, maar ook niet van kronen, vullingen of extracties (zonder letsel).

Op basis van de categorie waar u in valt, geven wij u advies om tandbederf te voorkomen. Ook hanteren wij deze categorie om te bepalen hoe vaak u langs moet komen voor de periodieke controle. Valt u in de hoogste risicocategorie, dan moet u vanzelfsprekend vaker op controlebezoek dan mensen in de laagste categorie.

AFSPRAAK MAKEN
070-3524955

Periodieke controle? Maak een afspraak!

Is het weer tijd voor de periodieke controle? Maak dan een afspraak via de website. Wij ontvangen u graag in de praktijk om uw tanden volledig onder de loep te nemen. Samen werken we aan een schoon, gezond én mooi gebit.